• Σχεδιάστε τις εξαγωγές σας
  • Αποκτήστε διεθνείς Προσβάσεις
  • Τρόποι Χρηματοδότησης Εξαγωγών
  • Στήριξη στις ηλεκτρονικές αγορές
Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

PEA, since 1945, has the right answers on how to establish trade with Greece.

Submit yours HERE »

Navigation

agenda

The agenda

media kit

Helping Companies

NAME OF COMPANY TELEPHONE Member
DCS ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΕ 210 8994747 Όχι
DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS 210 6781100 Όχι
DEPEND LTD 210-2582.812-6 Όχι
DHL GLOBAL FORWARDING ΕΛΛΑΣ Α.Ε. 210 4062 700 Όχι
DIANKO +30 210 3603255 Όχι
DISCOVER THE WORLD MARKETING - GREECE 210 9637846 Όχι
DOT & DASH COMMUNICATION ΑΕ 210-6888.800 Όχι
DSV HELLAS A.E. 210 9883049 Όχι
EFG FACTORS AE 6082751-3 Όχι
EKTHESEIS.NET +30-210-4524681 Όχι
EL-TRANSLATIONS G.P Translation & Interpretation Services +302106801333 Όχι
ENERGO GROUP 210 6777825 Όχι
EPIKINONIA 210-6891.524 Όχι
EQUINOX (MEDIA HOUSE - ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩΝ Α.Ε.) 210-8124.000 Όχι
EURO RSCG ATHENS 210-9520.109 Όχι
EUROMET A.Ε. 210 4836626 Όχι
EUROPEAN PROFILES ΑΕ 210 8210895 Όχι
EXERGIA ΑΕ 210 6996185 Όχι
FCB/Γνώμη 210-9626.707 Όχι
FORTUNE 210-6286.200 Όχι
FORUM SA +30 210 52 42 100 Όχι
FRAKAPOR Α.Ε. 210 5595206 Όχι
GEO-YOUNG & RUBICAM A.E. 210-6108.770 Όχι
GEORGAKAS CONSULTING GROUP 2310 344091 Όχι
GEVA TRANS P.C. 210 2712500 Όχι
GLOBAL FINANCE S.A. +30 210 8124500 Όχι
GLOBAL VIEW ΑΕ 210 9210475 Όχι
GLOCAL SYSTEMS MANAGEMENT A.E. +30210 9848560 Όχι
GLOSSIMA & WEHRHEIM +30 2310 330 415 Όχι
GO CARGO 210 3543908 Όχι