Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

Η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας, με εμπειρία από το 1945 και σύγχρονη τεχνογνωσία, έχει τις σωστές απαντήσεις.

Ρωτήστε μας πως »

Πλοηγηση

agenda

The agenda

media kit

Εγγραφη στο Newsletter

https://www.exportgate.gr/

Γνωμες

Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για μία εξαγωγική επιχείρηση;
Έλλειψη ρευστότητας
56%
Έλλειψη τεχνογνωσίας
11%
Γραφειοκρατικά εμπόδια
11%
Έλλειψη εμπιστοσύνης εμπορικών εταίρων προς την Ελλάδα
22%
Σύνολο ψήφων: 18

Stress test για τις εξαγωγές από τα capital controls

Μεγαλύτερες των αρχικών εκτιμήσεων του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων ήταν οι πιέσεις που δέχθηκε το εξωτερικό εμπόριο της χώρας από την επιβολή τραπεζικής αργίας και κεφαλαιακών ελέγχων κατά τον περασμένο Ιούλιο. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθούν οι θετικές επιδόσεις πολλών κλάδων της οικονομίας, παρά το εξαιρετικά δυσμενές περιβάλλον. Συγκεκριμένα, ο ΠΣΕ είχε εκτιμήσει, με βάση το παράδειγμα της Κύπρου, ότι οι κεφαλαιακοί έλεγχοι θα προκαλούσαν σε μηνιαία βάση μείωση εξαγωγών κατά 7% και εισαγωγών κατά 28%. Σύμφωνα με του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, για τον περασμένο Ιούλιο του 2015, η συνολική αξία των εξαγωγών μειώθηκε κατά 8% (στα 2,3 δις ευρώ από τα 2,5 δις ευρώ του Ιουλίου του 2014), ενώ η συνολική αξία των εισαγωγών μειώθηκε κατά 32% (στα 3,02 δις ευρώ, από 4,5 δις ευρώ του περυσινού Ιουλίου). Ωστόσο, αν εξαιρεθούν από τον υπολογισμό τα πετρελαιοειδή προϊόντα, προκύπτει σημαντική αύξηση των εξαγωγών κατά 7% και μικρότερη μείωση των εισαγωγών, κατά 22,6%.

Οι εξαγωγές στο 7μηνο

Ως αποτέλεσμα των επιδόσεων του Ιουλίου, στο επτάμηνο του έτους (Ιανουάριος-Ιούλιος 2015), προκύπτει μείωση της τάξης του 2,7% στη συνολική αξία των εξαγωγών (στα 15,32 δις ευρώ από 15,75 δις ευρώ) ή απώλειες της τάξης των 430 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, την ίδια περίοδο προκύπτει αύξηση της τάξης του 12,8%, ήτοι αύξηση κατά 1,23 δις ευρώ.

Η ανάλυση του ΠΣΕ και του ΚΕΕΜ, επί των στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, δείχνει ότι η μείωση του περασμένου Ιουλίου στη συνολική αξία των εξαγωγών προήλθε κυρίως από τις Τρίτες Χώρες (-27,2%), την ώρα που οι συνολικές εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν εμφατικά κατά 11,1%. Αν πάντως, εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, προκύπτουν αντίστοιχα υψηλοί ρυθμοί εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ (+12,2%) και σημαντικά μικρότερη υποχώρηση προς τις Τρίτες Χώρες (2,5%). Σε επίπεδο συνολικής αξίας εξαγωγών για το 7μηνο του 2015, προκύπτει αύξηση κατά 10,6% προς τις χώρες της ΕΕ και μείωση 15,2% προς τις Τρίτες Χώρες. Με εξαίρεση των πετρελαιοειδών, καταγράφεται αύξηση κατά 14,5% προς τις χώρες της ΕΕ και κατά 9,5% προς τις Τρίτες Χώρες.

Ως αποτέλεσμα αυτών των μεταβολών, το μερίδιο στη συνολική αξία εξαγωγών για τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται 54,9%, έναντι ποσοστού 45,1% για τις Τρίτες Χώρες. Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των χωρών της ΕΕ αυξάνεται στο 66,5%, έναντι ποσοστού μόλις 33,5% των Τρίτων Χωρών.

Η πορεία ανά κλάδο

Ενδεικτικό γεγονός της πορείας των εξαγωγών κατά τον περασμένο Ιούλιο, μόνο 3 κλάδοι εξαγωγών εμφανίζουν αρνητικό πρόσημο: πετρελαιοειδή (-28,2%), ποτά-καπνός (-9,3%) και πρώτες ύλες (-5%). Οι υπόλοιποι κλάδοι καταγράφουν ως και διψήφιους ρυθμούς ανόδου, με πρωταγωνιστές και πάλι το ελαιόλαδο (+83,7%), τα μηχανήματα (+14,7%) και τα βιομηχανικά προϊόντα (+11%).

Κατάρρευση των εισαγωγών

Αναμενόμενη, δεδομένων και των κεφαλαιακών ελέγχων ήταν η μείωση που καταγράφεται στο πεδίο των εισαγωγών του περασμένου Ιουλίου, οπότε η συνολική τους αξία μειώθηκε κατά 32% στα 3,02 δις ευρώ έναντι των 4,45 δις του Ιουλίου του 2014. Μεγάλη μείωση προκύπτει στις εισαγωγές, ακόμη και με εξαίρεση των πετρελαιοειδών, κατά 22,6% ή κατά 651,3 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο 7μήνου, οι ελληνικές εισαγωγές μειώθηκαν κατά 10,1% (στα 25,3 δις ευρώ από 28,14 δις ευρώ στο πρώτο 7μηνο του 2014). Ωστόσο, χωρίς τα πετρελαιοειδή η μείωση είναι σημαντικά μικρότερη (1,4% ή κατά 266,6 εκατ. ευρώ). Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στο 7μηνο του έτους, οι συνολικές εισαγωγές από χώρες της ΕΕ ήταν αυξημένες κατά 1%, ενώ από τις Τρίτες Χώρες σημαντικά μειωμένες κατά 20%. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές από τις χώρες της ΕΕ αυξήθηκαν κατά 1,5%, ενώ από τις Τρίτες Χώρες μειώθηκαν κατά 7%.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των μεταβολών σε εξαγωγές και εισαγωγές ήταν να μειωθεί για το 7μηνο του έτος το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά 19,5%, στα 9,9 δις ευρώ (από 12,4 δις ευρώ στο 7μηνο του 2014). Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά 1,5 δις. ευρώ ή κατά 15,6%.