Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

Η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας, με εμπειρία από το 1945 και σύγχρονη τεχνογνωσία, έχει τις σωστές απαντήσεις.

Ρωτήστε μας πως »

Πλοηγηση

agenda

The agenda

media kit

Εγγραφη στο Newsletter

https://www.exportgate.gr/

Γνωμες

Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για μία εξαγωγική επιχείρηση;
Έλλειψη ρευστότητας
56%
Έλλειψη τεχνογνωσίας
11%
Γραφειοκρατικά εμπόδια
11%
Έλλειψη εμπιστοσύνης εμπορικών εταίρων προς την Ελλάδα
22%
Σύνολο ψήφων: 18

Κίνητρα και υποστήριξη για ΜΜΕπιχειρήσεις στη Ρουμανία

Σύμφωνα με το Γραφείο ΟΕΥ του Βουκουρεστίου, ξεκίνησε στη Ρουμανία, από τις 10 Σεπτεμβρίου 2015, η εφαρμογή του προγράμματος LLC-S (Limited Liability Company-Start up), δυνάμει του οποίου επιχορηγούνται νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ, κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεως. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα είναι ανοικτό μόνο σε Ρουμάνους πολίτες, ανεξαρτήτου ηλικίας, οι οποίοι επιθυμούν να ιδρύσουν μικρομεσαία επιχείρηση, με την προϋπόθεση ότι δεν διέθεταν προηγουμένως άλλη επιχείρηση. Η χρηματική ενίσχυση δύναται να φθάσει μέχρι το ποσό των 10.000 Ευρώ για κάθε δικαιούχο, χωρίς υποχρέωση επιστροφής της δοθείσης χρηματοδότησης και καλύπτει μέχρι το 50% των προβλεπόμενων στο επιχειρηματικό σχέδιο δαπανών.

Επί πλέον, η ύπαρξη του ιδίου κεφαλαίου του νέου επιχειρηματία πρέπει προηγουμένως να έχει διαπιστωθεί. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, οι νέοι επιχειρηματίες μπορούν να επωφεληθούν από εγγυήσεις του Εθνικού Ταμείου Εγγυήσεων Δανείων για ΜΜΕ, για τη σύναψη δανειακής σύμβασης, προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Η εγγύηση δύναται να ανέλθει έως το 80% της αξίας του αιτούμενου δανείου και μέχρι το ποσό των 80.000 ευρώ.

Παράλληλα, οι νέες επιχειρήσεις δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για ορισμένο αριθμό εργαζομένων (μέχρι τέσσερις) και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Επίσης, κάθε εγγραφή στο Εμπορικό Μητρώο Εταιρειών (ONRC) θα πραγματοποιείται δωρεάν.

Τέλος, οι επιχορηγήσεις που προβλέπονται από το πρόγραμμα LLC-S, αναμένεται να καλύψουν τουλάχιστον 550 νέες επιχειρήσεις για την περίοδο 2015-2020, ενώ θα αντληθούν από τον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί για το Υπουργείο Ενέργειας, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος.

Υποδομές Μεταφορών

Επίσης, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Υπουργού Μεταφορών της Ρουμανίας, ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών της χώρας για την περίοδο 2015-2030. Μέσα σε αυτό το διάστημα προβλέπεται η υλοποίηση έργων ύψους 43,5 δις ευρώ στον τομέα των μεταφορών.

Σύμφωνα με το εν λόγω στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη των υποδομών μεταφορών και υπηρεσιών, προβλέπεται η κατασκευή 1.200 χιλιομέτρων αυτοκινητόδρομων, 1.900 χιλιομέτρων οδικών αξόνων ταχείας κυκλοφορίας στο πλαίσιο των οδικών ευρωπαϊκών αξόνων ‘Transregio’ και ‘Transeuro’, η κατασκευή βοηθητικών διαδρόμων καθώς και άλλων υποδομών οδοποιίας, συνολικού κόστους 26 δις ευρώ, εκ των οποίων το κόστος της κατασκευής των αυτοκινητόδρομων εκτιμάται στα 13,254 δις ευρώ.

Το εν λόγω σχέδιο αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο και βάση δεδομένων για δημόσια έργα και επενδύσεις στον τομέα μεταφορών της χώρας.. Είναι γνωστόν ότι, το σχέδιο αυτό εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 10-7-2015 και δίδεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης κοινοτικών κονδυλίων από το Ταμείο συνοχής της Ε.Ε. της περιόδου 2014-2020. (Α.Π. 466, 439)