Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

Η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας, με εμπειρία από το 1945 και σύγχρονη τεχνογνωσία, έχει τις σωστές απαντήσεις.

Ρωτήστε μας πως »

Πλοηγηση

agenda

The agenda

media kit

Εγγραφη στο Newsletter

https://www.exportgate.gr/

Γνωμες

Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για μία εξαγωγική επιχείρηση;
Έλλειψη ρευστότητας
56%
Έλλειψη τεχνογνωσίας
11%
Γραφειοκρατικά εμπόδια
11%
Έλλειψη εμπιστοσύνης εμπορικών εταίρων προς την Ελλάδα
22%
Σύνολο ψήφων: 18

Επιμένει η Αλγερία στην επιβολή αδειών εισαγωγής

Παρά την έκφραση επιφυλάξεων και προβληματισμού από πλευράς ΕΕ για την επιβολή καθεστώτος αδειών εισαγωγής, η Κυβέρνηση της Αλγερίας και το αρμόδιο Υπουργείο Εμπορίου επιμένουν στην απόφασή τους για την έναρξη εφαρμογής του συστήματος τουλάχιστον σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν οχήματα, σιδηροπλισμός σκυροδέματος και τσιμέντο, με τα δύο τελευταία να συγκαταλέγονται μεταξύ των βασικότερων εξαγόμενων προϊόντων της Ελλάδας προς την αλγερινή αγορά.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου, ο κατάλογος των προϊόντων για τα οποία θα ισχύει καθεστώς μη αυτόματων χορηγούμενων αδειών εισαγωγής ενδέχεται να διευρυνθεί ανάλογα με την πορεία του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας.

Να σημειωθεί ότι οι αιτήσεις για χορήγηση αδειών εισαγωγής κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους στο διάστημα 14/1-3/2 στις Διευθύνσεις Εμπορίου των Νομαρχιών της χώρας, συνοδευόμενες από συγκεκριμένα παραστατικά (αντίγραφο εγγραφής στο Εμπορικό Μητρώο, φορολογική-ασφαλιστική ενημερότητα, τιμολόγιο pro forma).

Οι άδειες θα ισχύουν για 6 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για άλλους 6. (Α.Π. 85)