Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

Η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας, με εμπειρία από το 1945 και σύγχρονη τεχνογνωσία, έχει τις σωστές απαντήσεις.

Ρωτήστε μας πως »

Πλοηγηση

agenda

The agenda

media kit

Εγγραφη στο Newsletter

https://www.exportgate.gr/

Γνωμες

Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για μία εξαγωγική επιχείρηση;
Έλλειψη ρευστότητας
56%
Έλλειψη τεχνογνωσίας
11%
Γραφειοκρατικά εμπόδια
11%
Έλλειψη εμπιστοσύνης εμπορικών εταίρων προς την Ελλάδα
22%
Σύνολο ψήφων: 18

Με ειδική άδεια το εμπόριο μοσχευμάτων, ιστών & κυττάρων

Σε ειδικό κατάλογο του Υπουργείου Υγείας θα πρέπει να εγγράφονται οι Τράπεζες Ιστών, προκειμένου να αδειοδοτηθούν για την εισαγωγή ή/και εξαγωγή οστικών μοσχευμάτων, ανθρωπίνων ιστών και κυττάρων. Ο εν λόγω κατάλογος είναι πλέον αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (idrymata-istwn).

Ωστόσο, επειδή η εισαγωγή ή εξαγωγή οστικών μοσχευμάτων, ανθρωπίνων ιστών και κυττάρων προϋποθέτει την ύπαρξη σχετικής άδειας και προκειμένου το Τελωνείο να είναι σε θέση να πραγματοποιήσει τους απαιτούμενους τελωνειακούς ελέγχους απαγορεύσεων/περιορισμών κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή των εν λόγω ειδών, οι εταιρείες οφείλουν να δηλώνουν στη θέση 44-1 της τελωνειακής διασάφησης τον αριθμό της Υπ. Απόφασης χορήγησης της άδειας.

Για το λόγο αυτό έχει δημιουργηθεί ο νέος εθνικός κωδικός πιστοποιητικού 1969 –«Απόφαση Υπ. Υγείας για άδεια εισαγωγής/εξαγωγής οστικών μοσχευμάτων, ανθρωπίνων ιστών και κυττάρων». (Α.Π. 734)