Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

Η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας, με εμπειρία από το 1945 και σύγχρονη τεχνογνωσία, έχει τις σωστές απαντήσεις.

Ρωτήστε μας πως »

Πλοηγηση

agenda

The agenda

media kit

Εγγραφη στο Newsletter

https://www.exportgate.gr/

Γνωμες

Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για μία εξαγωγική επιχείρηση;
Έλλειψη ρευστότητας
56%
Έλλειψη τεχνογνωσίας
11%
Γραφειοκρατικά εμπόδια
11%
Έλλειψη εμπιστοσύνης εμπορικών εταίρων προς την Ελλάδα
22%
Σύνολο ψήφων: 18

ICISnet: Τι ισχύει για απαγορεύσεις, & περιορισμούς εξαγωγών και ποιοι οι νέοι κωδικοί για εξαγωγές ΕΖΕΣ

Σύμφωνα με τη Γενική Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ, στο πλαίσιο της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών της διασάφησης εξαγωγής εγγράφων, στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας (icisnet.gr/ → Ηλεκτρονικές Συναλλαγές ECS →Σύστημα Ελέγχου Εξαγωγών /Περισσότερα), έχει αναρτηθεί κατάλογος των κωδικών πιστοποιητικού απαγορεύσεων και περιορισμών που ισχύουν κατά την εξαγωγή εμπορευμάτων προς τρίτες χώρες, καθώς και σχετικών οδηγιών για την ορθή χρήση τους.

Παράλληλα, οι Τελωνειακές Αρχές επισημαίνουν ότι σύμφωνα με τις Διατάξεις Εφαρμογής του ΚΤΚ στις περιπτώσεις εξαγωγής εμπορευμάτων σε χώρες ΕΖΕΣ και σε χώρες συμβαλλόμενα μέρη των συμβάσεων για την «Κοινή διαμετακόμιση» και την «απλούστευση των διατυπώσεων στις εμπορευματικές συναλλαγές», χρησιμοποιείται ο κωδικός «EU» για τη συμπλήρωση της θέσης 1 (α' υποδιαίρεση) της διασάφησης εξαγωγής.

Ως εκ τούτου όταν στη θέση 17α (χώρα προορισμού) της διασάφησης εξαγωγής συμπληρώνονται οι ακόλουθοι κωδικοί:

• IS (Ισλανδία)

• LI (Λιχτενστάιν)

• ΝΟ (Νορβηγία)

• CH (Ελβετία)

• TR (Τουρκία)

• ΜΚ ( Π.Γ.Δ.Μ.),

στη θέση 1 (α' υποδιαίρεση) της διασάφησης εξαγωγής συμπληρώνεται ο κωδικός «EU» και όχι ο κωδικός «EX». Εξυπακούεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και στις περιπτώσεις άλλων χωρών που στο μέλλον θα αποτελέσουν συμβαλλόμενα μέρη των συμβάσεων για την «Κοινή διαμετακόμιση» και την «απλούστευση των διατυπώσεων στις εμπορευματικές συναλλαγές».

Παράλληλα, στις περιπτώσεις υποβολής μέχρι και 9/12/2015, ελλιπών/απλουστευμένων διασαφήσεων (τύπου Β, C, R) όπου στη θέση 1 (α' υποδιαίρεση) έχει ήδη συμπληρωθεί ο κωδικός «EX», στις αντίστοιχες συμπληρωματικές /ανακεφαλαιωτικές διασαφήσεις (Χ,Υ,Ζ) που θα υποβληθούν θα συμπληρωθεί και πάλι ο κωδικός «EX». (Α.Π. 736, 17)