Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

Η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας, με εμπειρία από το 1945 και σύγχρονη τεχνογνωσία, έχει τις σωστές απαντήσεις.

Ρωτήστε μας πως »

Πλοηγηση

agenda

The agenda

media kit

Εγγραφη στο Newsletter

https://www.exportgate.gr/

Γνωμες

Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για μία εξαγωγική επιχείρηση;
Έλλειψη ρευστότητας
56%
Έλλειψη τεχνογνωσίας
11%
Γραφειοκρατικά εμπόδια
11%
Έλλειψη εμπιστοσύνης εμπορικών εταίρων προς την Ελλάδα
22%
Σύνολο ψήφων: 18

Νέες τελωνειακές διαδικασίες για εξαγωγές στην Κορέα

Δεδομένου ότι από 1/7/2011 έχει τεθεί σε ισχύ η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών ΕΕ-Ν. Κορέας, τα ελληνικά προϊόντα για να τύχουν μειώσεων ή απαλλαγών δασμών πρέπει να συνοδεύονται από «Δήλωση Καταγωγής» (origin declaration). Η δήλωση συντάσσεται και υπογράφεται από τον εξαγωγέα, με την προϋπόθεση ότι έχει λάβει από τις Ελληνικές Τελωνειακές Αρχές «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα», προκειμένου ο αριθμός αδείας να αναγράφεται στη Δήλωση Καταγωγής.

Η Δήλωση μπορεί να έχει τη μορφή Invoice Declaration πάνω στο τιμολόγιο ή σε άλλο συνοδευτικό έγγραφο, όχι όμως πάνω στη φορτωτική, διότι αυτή δεν εκδίδεται από τον εξαγωγέα. Το κείμενο που θα πρέπει να αναγράφεται είναι το εξής: The exporter of the products covered by this document (αριθμός Αδείας...) declares that except where otherwise clearly indicated, these products are of (καταγωγή προϊόντων...).

Να σημειωθεί ότι τα πιστοποιητικά καταγωγής που εκδίδονται από τα Επιμελητήρια δεν ισχύουν, ενώ για προϊόντα αξίας κάτω των 6.000 ευρώ, όλοι οι εξαγωγείς έχουν το δικαίωμα έκδοσης Δήλωσης Καταγωγής, χωρίς προηγούμενη Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα από το Τελωνείο. Σε περίπτωση προβλήματος, υπάρχει περιθώριο διόρθωσης ενός έτους από την εισαγωγή του προϊόντος στην Κορέα. Παράλληλα, από τις 4/2/2016 (με περίοδο χάριτος ως τις 4/8/2016) τέθηκε σε ισχύ η απαίτηση εγγραφής εξαγωγέων στο Μητρώο MFDS (Υπουργείου Ασφάλειας Τροφίμων και Φαρμάκων), που θα πρέπει να προηγείται του αιτήματος εκτελωνισμού των προϊόντων, με διαφορετικές απαιτήσεις ανά κλάδο παραγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης.

Επιχειρήσεις που έχουν ήδη εξαγωγές προς την Κορέα κατά την περίοδο 6/1998-3/2/2016 θεωρείται ότι έχουν ήδη εγγραφεί στο Μητρώο και δεν απαιτείται για αυτές οποιαδήποτε ενέργεια (συνολικά 15 Ελληνικές εταιρείες). Ωστόσο, επιχειρήσεις που θα ξεκινήσουν εξαγωγές μετά τις 4/2/2016 θα πρέπει να αποστείλουν αίτημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο θα προωθηθεί στο MFDS.

Ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν εξάγει πριν τις 3/2/2016 τρόφιμα ζωικής προέλευσης (γαλακτοκομικά, αλλαντικά, αβγά κτλ) στην Κορέα, μπορούν να αποστείλουν τα στοιχεία τους στον ΠΣΕ ώστε να επισημοποιηθεί η εξαίρεσή τους από τη νέα γραφειοκρατική διαδικασία. (Α.Π. 192, 291).