Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

Η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας, με εμπειρία από το 1945 και σύγχρονη τεχνογνωσία, έχει τις σωστές απαντήσεις.

Ρωτήστε μας πως »

Πλοηγηση

agenda

The agenda

media kit

Εγγραφη στο Newsletter

https://www.exportgate.gr/

Γνωμες

Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για μία εξαγωγική επιχείρηση;
Έλλειψη ρευστότητας
56%
Έλλειψη τεχνογνωσίας
11%
Γραφειοκρατικά εμπόδια
11%
Έλλειψη εμπιστοσύνης εμπορικών εταίρων προς την Ελλάδα
22%
Σύνολο ψήφων: 18

Με ειδικό πιστοποιητικό η εισαγωγή γαλακτοκομικών στη Ν. Κορέα

Σύμφωνα με νέο νόμο της Ν. Κορέας για την ασφάλεια των εισαγόμενων τροφίμων, από 4/8/2016 δεν θα επιτρέπεται η εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων, χωρίς να συνοδεύονται από υγειονομικό πιστοποιητικό. Για να επιτραπεί η εισαγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων από επιχειρήσεις που εξάγουν για πρώτη φορά στην Κορέα, επιβάλλεται να ακολουθηθεί μια διαδικασία έγκρισής τους, η οποία έχει ως εξής:

Κατ’ αρχάς ο εξαγωγέας πρέπει να απευθυνθεί στο ελληνικό ΥΠΑΑΤ και να υποβάλει αίτημα για την έγκρισή του, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο σχέδιο αίτησης (Application for Registration of Foreign Establishments) και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που επίσης επισυνάπτονται (Other Documents Needed).

Τα δικαιολογητικά αυτά διαβιβάζονται από το ΥΠΑΑΤ στο Γραφείο ΟΕΥ για να προωθηθούν επίσημα στο κορεατικό MFDS (Ministry of Food and Drug Safety). Με βάση το αίτημα αυτό, το MFDS αποφασίζει για την έγκριση της επιχείρησης.

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του MFDS να πραγματοποιήσει ελέγχους ή ακόμη και αυτοψίες αν το κρίνει σκόπιμο.

Αρμόδια για το θέμα αυτό είναι η παρακάτω υπηρεσία του ΥΠΑΑΤ. ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΜΕΛΙΟΥ, ΑΥΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Α.Π. 493)