Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

Η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας, με εμπειρία από το 1945 και σύγχρονη τεχνογνωσία, έχει τις σωστές απαντήσεις.

Ρωτήστε μας πως »

Πλοηγηση

agenda

The agenda

media kit

Εγγραφη στο Newsletter

Γνωμες

Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για μία εξαγωγική επιχείρηση;
Έλλειψη ρευστότητας
56%
Έλλειψη τεχνογνωσίας
11%
Γραφειοκρατικά εμπόδια
11%
Έλλειψη εμπιστοσύνης εμπορικών εταίρων προς την Ελλάδα
22%
Σύνολο ψήφων: 18

NOISIS AE

NAME OF COMPANY: 
NOISIS SA
Προβεβλημένο Μέλος
Προφίλ: 

Η NOISIS - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1998 με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα και σήμερα κατέχει πρωταγωνιστική θέση στο χώρο των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών με γραφεία στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Δυτική Μακεδονία.

Η NOISIS ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. διαθέτοντας πολυετή εμπειρία και κατάλληλα εξειδικευμένο στελεχιακό δυναμικό μπορεί να υποστηρίξει αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις στην αξιοποίηση αυτών των εργαλείων σε αντιστοιχία με το αντικείμενο της επένδυσης, παρέχοντας ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών, οι οποίες αναπτύσσονται από το πρώιμο στάδιο της ενημέρωσης και υπαγωγής επενδυτικών έργων σε αναπτυξιακά προγράμματα, έως και την τελική ολοκλήρωση των επενδύσεων, συνοδευόμενη από την καταβολή επιχορηγήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία μας, περιλαμβάνονται οι παρακάτω:

1. Μελέτες Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας

2. Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων

3. Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης

4. Διοίκηση και Διαχείριση Επενδυτικών Έργων

5. Τεχνικοοικομικές μελέτες υπαγωγής στον Αναπτυξιακό Νόμο

---------------------------------------------------------------------------------------------

NOISIS DEVELOPMENT CONSULTANTS S.A. was established in 1998 with the purpose of providing specialized consulting services to companies and organizations of the Private and Public Sector and today it holds a leading position in the Consulting Services sector, with offices in Athens, Thessaloniki and Western Macedonia.

With its long experience and appropriately skilled human capital, NOISIS DEVELOPMENT CONSTULTANTS S.A. is able to effectively support companies providing a wide range of services including: Within this scope, the following are included in the services provided by our company:

1. Feasibility studies

2. Assessment of Investment Projects

3. Utilization of the optimum funding resources (EU and/or state funding)

4. Investment Project Administration and Management

5. Financial and Technical studies of investment Projects, to be subsidized by the Greek Investment Law

Κλάδος Προϊόντων/GROUP OF PRODUCTS: 
ΔΙΑΦΟΡΑ/OTHER
Διεύθυνση: 
19 Maiandrou str., PO 11528, Ilissia
ADDRESS: 
19 Maiandrou str., PO 11528, Ilissia
Τηλέφωνο/TELEPHONE: 
(+30) 210. 72.50.800
FAX: 
(+30)210.72.50.812
E-mail: 
infoathens@noisisdev.gr
URL: 
www.noisis.com.gr