• Σχεδιάστε τις εξαγωγές σας
  • Αποκτήστε διεθνείς Προσβάσεις
  • Τρόποι Χρηματοδότησης Εξαγωγών
  • Στήριξη στις ηλεκτρονικές αγορές
Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

PEA, since 1945, has the right answers on how to establish trade with Greece.

Submit yours HERE »

Navigation

agenda

The agenda

media kit

Profile of PEA

The Panhellenic Exporters Association (PEA) was established in 1945 and represents the entire body of Greek Exporters. It is the main export organisation in Greece, and its members are enterprises, cooperatives and organisations engaged in exports of various export sectors from all geographical regions of Greece

Members of PΕΑ produce, manufacture and export a large variety of industrial and agricultural products to practically every country in the world.

Contact with interested parties abroad

PΕΑ's scope is:

  • to promote the interests of exporting enterprises
  • to bolster export activity
  • to assist all interested parties abroad in familiarising themselves with Greek export production and in finding the products they are looking for and the people or companies who sell them