• Σχεδιάστε τις εξαγωγές σας
  • Αποκτήστε διεθνείς Προσβάσεις
  • Τρόποι Χρηματοδότησης Εξαγωγών
  • Στήριξη στις ηλεκτρονικές αγορές
Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

PEA, since 1945, has the right answers on how to establish trade with Greece.

Submit yours HERE »

Navigation

agenda

The agenda

media kit

CENTER FOR DEVELOPMENT COOPERATION AND UMANITARIAN AID (CDCHA)

The CDCHA, was founded in 2002 and is a NGO, sited to the NGO Record of the Greek Ministry of Foreign Affairs. Its aim is to provide development aid to developing countries and to develop and strengthen the economic relations between Greece and the developing countries, through networking, clustering and support of businesses in these countries and the transfer of know-how to them.

The CDCHA has already completed successfully programmes for the support of SMEs in Bulgaria and Serbia.