• Σχεδιάστε τις εξαγωγές σας
  • Αποκτήστε διεθνείς Προσβάσεις
  • Τρόποι Χρηματοδότησης Εξαγωγών
  • Στήριξη στις ηλεκτρονικές αγορές
Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

PEA, since 1945, has the right answers on how to establish trade with Greece.

Submit yours HERE »

Navigation

agenda

The agenda

media kit

Helping Companies

NAME OF COMPANY TELEPHONE Member
BPABEIA MADE IN GREECE 2015 Ναι
EL-TRANSLATIONS G.P Translation & Interpretation Services +302106801333 Ναι
FORUM SA +30 210 52 42 100 Ναι
GLOSSIMA & WEHRHEIM +30 2310 330 415 Ναι
ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΕΓΑ - ATLANTIC UNION 210 7454000 Ναι
ΓΚΛΟΜΠΑΛ Α.Ε. 210 4283783-9 Ναι
01 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ AE 210 2594600, 2594700 Όχι
4Ε CONSULTANTS 2310552166 Όχι
7L Capital Partners +30210 6146737 Όχι
ABC ADVERTISING A.E. 210-7253.203 Όχι
ABC FACTORS 7258180 Όχι
ACCENTURE ΑΕ 210 6781400 Όχι
ACTION HELLAS 210-7240.160 Όχι
ADEL SAATCHI & SAATCHI 210-2783.000 Όχι
ADVANCED ADVERTISING A.E. 2310-948090 Όχι
ADVANCED QUALITY SERVICES LTD 210 6216997-8 Όχι
ADVERT ATHENS ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Ε.Π.Ε 210-7014.566-68-89 Όχι
ADVOCATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 210-6931.000 Όχι
AEGEAN AIRLINES 210 6694015 Όχι
AEGIS MEDIA HELLAS 210-600.8200 Όχι
ALPHA VENTURES Α.Ε. +30210 3627710 Όχι
American-Hellenic Chamber of Commerce DIRECTORY 2014 Όχι
ANANAS ADVERTISING A.E. 210-9246.770-4 Όχι
APLIFT HELLAS Α.Ε. 210 9611212 Όχι
ARROW 210-6873.600 Όχι
ASE SYNERGY AE 210 9855245 Όχι
ASHLEY & HOLMES 210-811.8800 Όχι
ASSET OGILVY PUBLIC RELATIONS 210-6660.400 Όχι
ATTICA VENTURES SA +30 210 3637663 Όχι
ATTP A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 210-6781.800 Όχι