• Σχεδιάστε τις εξαγωγές σας
  • Αποκτήστε διεθνείς Προσβάσεις
  • Τρόποι Χρηματοδότησης Εξαγωγών
  • Στήριξη στις ηλεκτρονικές αγορές
Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

PEA, since 1945, has the right answers on how to establish trade with Greece.

Submit yours HERE »

Navigation

agenda

The agenda

media kit

Helping Companies

NAME OF COMPANY TELEPHONE Member
BBDO Α.Ε. (BBDO ATHENS 210-6784.000 Όχι
BELUGA ASSOCIATES A.E. 210-6231.863-8 Όχι
BEST QUALITY Α.Ε. 22990 49064 Όχι
BGM OMD/MEDIA DIRECTION Α.Ε. 210-6784.100 Όχι
BGM OMD/THE MEDIACORP A.E. 210-6784.200 Όχι
BLUE OCEAN Navigation Co., Ltd (+30) 210 411 40 16 & (+30) 210 411 40 17 Όχι
BOLD OGILVY 210-6660.000 Όχι
BPABEIA MADE IN GREECE 2015 Όχι
BPM AE 210 7472820 Όχι
BRAINSTORMING ΕΠΕ 210 7488630 Όχι
BRAND CONNECTION MEDIA 210-6786.900 Όχι
BREAKFAST IN ATHENS 210-6710.245 Όχι
BUSINESS ARCHITECTS CONSULTANCY AE 2310 222268 Όχι
BUSINESS PUBLIC RELATIONS (BPR LTD) 210-6121.532/533 Όχι
CAPOCCI Α.Ε. 210 5500555 Όχι
CARE DIRECT A.E. 210-9287.700 Όχι
CAREL Ε.Π.Ε. 210 4137800 Όχι
CARGO EXPRESS Ε.Π.Ε. 210 4226073 Όχι
CAT ADVERTISING 2310-888.891 Όχι
CELEBRITY INTERNATIONAL MOVERS A.E. 210 2720106 Όχι
CINAR AE 210 7250360 Όχι
CIVITAS A.E. 210-6852.400 Όχι
CNF ADVERTISING A.E. 210-7224.623 Όχι
Communication EFFECT A.E. 210-6893.200 Όχι
COMPASS Ε.Π.Ε. 210 4286345 Όχι
CORNERSTONE Athens 210 6148585 Όχι
COSMOCARGO Α.Ε. 2310 539314 Όχι
CREAM ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 210-6285.800 Όχι
D ARCY ATHENS 210-6728.260 Όχι
DATA RC 2610 622027 Όχι