• Σχεδιάστε τις εξαγωγές σας
  • Αποκτήστε διεθνείς Προσβάσεις
  • Τρόποι Χρηματοδότησης Εξαγωγών
  • Στήριξη στις ηλεκτρονικές αγορές
Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

PEA, since 1945, has the right answers on how to establish trade with Greece.

Submit yours HERE »

Navigation

agenda

The agenda

media kit

Exports Research Centre (KEEM)

The KEEM is a scientific organization, founded and funded by the PEA since 1980. Αt first as the Association's scientific arm and now as an independent entity, the KEEM monitors the progress of exports per product and per country.

It also highlights weaknesses, problems and new developments in export activity, contributing to the development of policies to confront such issues.

It carries out research on general and specific export issues, publishing announcements on export performance overall and per product as well as research and studies on important export issues.

The Centre is also in a position to carry out research and studies that have been commissioned by third parties following special arrangements made to this end.