• Σχεδιάστε τις εξαγωγές σας
  • Αποκτήστε διεθνείς Προσβάσεις
  • Τρόποι Χρηματοδότησης Εξαγωγών
  • Στήριξη στις ηλεκτρονικές αγορές
Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

PEA, since 1945, has the right answers on how to establish trade with Greece.

Submit yours HERE »

Navigation

agenda

The agenda

media kit

PEA's activities

PEA is able to raise the problems faced by exporting enterprises:

With the government and representatives of public administration;

With export support organisations;

With European Union authorities;

With the competent international bodies and organisations;

With representatives of foreign countries.

PEA is also able to intervene in decision-making processes relating to export issues either on its own initiative or following an invitation to express its views, and can contribute to shaping policy either in the exports sector in general or in specific sectors of export activity, or for individual products.