• Σχεδιάστε τις εξαγωγές σας
  • Αποκτήστε διεθνείς Προσβάσεις
  • Τρόποι Χρηματοδότησης Εξαγωγών
  • Στήριξη στις ηλεκτρονικές αγορές
Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

PEA, since 1945, has the right answers on how to establish trade with Greece.

Submit yours HERE »

Navigation

agenda

The agenda

media kit

Importer File Service

PEA is in a position to inform foreign importers about export opportunities for all products exported by Greece and to provide its supportive services in arranging meetings between interested enterprises and Greek exporters.

It has launched: Τhe Greek product Importer File Service.

In addition to the information it provides, PEA is in a position to develop an importer file for parties interested in purchasing Greek products following a request to this effect.

PEA also issues:

-Newsletters for the progress and prospects of the Greek exports

-Alerts, Key Notes and Circulars on export issues

-Researches, Studies, Case Studies for goods and services, key markets, signed by the status of ΚΕΕΜ

Furthermore, PEA undertakes activities such as:

-Networking and clustering businesses and promoting cooperation

-Special events for the promotion of the Greek exporters

-Seminars, conferences and galas

-Meetings, consultations and round tables of exporting companies region, by exporting market and by product/service

-Vocational training activities

-Promotion of goods and services

-Joint participation in Exhibitions, Conferences and Seminars

-Access and support to UN and EU procurements