• Σχεδιάστε τις εξαγωγές σας
  • Αποκτήστε διεθνείς Προσβάσεις
  • Τρόποι Χρηματοδότησης Εξαγωγών
  • Στήριξη στις ηλεκτρονικές αγορές
Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

PEA, since 1945, has the right answers on how to establish trade with Greece.

Submit yours HERE »

Navigation

agenda

The agenda

media kit

Greek Trade

 

Greek exports and imports

By economic-unions

 

in euro

 
January-December 2023 Download File
January-February 2024 Download File 

in US dollars

 
January-December 2023 Download File
January-February 2024 Download File 

 

By country  
in euro
 
January-February 2024 Download File
January-December 2023 Download File 
in dollars
 
January-February 2024 Download File
January-December 2023 Download File 

 

By product

 
in euro
 
January-February 2024 Download File
January-December 2023 Download File 
in dollars
 
January-February 2024 Download File
January-December 2023 Download File 

 

National Statistical

Service Data

 
Source: Hellenic Statistical Authority  
in euro and dollars
 
January-December 2018 Download File 
January-March 2019 Download File

 

Trade Balance of Greece  
Source: Bank of Greece  
in euro
 
January-February 2017                                              Download File                        
January-December 2016         Download File