• Σχεδιάστε τις εξαγωγές σας
  • Αποκτήστε διεθνείς Προσβάσεις
  • Τρόποι Χρηματοδότησης Εξαγωγών
  • Στήριξη στις ηλεκτρονικές αγορές
Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

PEA, since 1945, has the right answers on how to establish trade with Greece.

Submit yours HERE »

Navigation

agenda

The agenda

media kit

The PEA Data Bases

PEA holds processed data about the export figures for Greece to all countries around the world for each product analytically as well as data on the performance of any Greek product on the international market. All data held by PEA covers the previous five-year period in each case.

Samples of such data are available for a country (USA) and a product (virgin olive oil)

Trade of Greece with U.S.A.
Greek exports of VIRGIN OLIVE OIL

For more analytical data of each country or product you can contact Export Research Center (KEEM)
phone number: +30210 5221515
fax number: +30210 5242568
e-mail: pse@otenet.gr