Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

Η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας, με εμπειρία από το 1945 και σύγχρονη τεχνογνωσία, έχει τις σωστές απαντήσεις.

Ρωτήστε μας πως »

Πλοηγηση

agenda

The agenda

media kit

Εγγραφη στο Newsletter

https://www.exportgate.gr/

Γνωμες

Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για μία εξαγωγική επιχείρηση;
Έλλειψη ρευστότητας
56%
Έλλειψη τεχνογνωσίας
11%
Γραφειοκρατικά εμπόδια
11%
Έλλειψη εμπιστοσύνης εμπορικών εταίρων προς την Ελλάδα
22%
Σύνολο ψήφων: 18

Διευκόλυνση εξαγωγών προς το Μαρόκο

Στη λήψη μέτρων διευκόλυνσης του εξωτερικού εμπορίου προσανατολίζεται η κυβέρνηση του Μαρόκου, στο πλαίσιο υλοποίησης αποφάσεων του ΠΟΕ. Συγκεκριμένα, ιδιώτες θα μπορούν να υποβάλλουν ερωτήματα προς τις Τελωνειακές Αρχές για α) τον καθορισμό δασμολογικής κατάταξης, β) κανόνων εισαγωγής και γ) μεθόδων υπολογισμού τιμής εκτελωνισμού, πριν την εισαγωγή των εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με σχετικό Σχέδιο Νόμου, οι Τελωνειακές Αρχές υποχρεούνται να απαντούν εντός 150 ημερών. Μάλιστα, οι απαντήσεις θα δεσμεύουν νομικά εξίσου Τελωνεία και εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς για διάστημα α) 5 ετών σε ότι αφορά τη δασμολογική κατάταξη, β) 3 ετών για τους κανόνες εισαγωγής και γ) ενός έτους για τον υπολογισμού τιμής εκτελωνισμού. (Α.Π. 623)