Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

Η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας, με εμπειρία από το 1945 και σύγχρονη τεχνογνωσία, έχει τις σωστές απαντήσεις.

Ρωτήστε μας πως »

Πλοηγηση

agenda

The agenda

media kit

Εγγραφη στο Newsletter

https://www.exportgate.gr/

Γνωμες

Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για μία εξαγωγική επιχείρηση;
Έλλειψη ρευστότητας
56%
Έλλειψη τεχνογνωσίας
11%
Γραφειοκρατικά εμπόδια
11%
Έλλειψη εμπιστοσύνης εμπορικών εταίρων προς την Ελλάδα
22%
Σύνολο ψήφων: 18

Στόχοι/Θέσεις

Σκοπός του Π.Σ.Ε. είναι η προώθηση των συμφερόντων των μελών του και του εξαγωγικού κλάδου, και η προαγωγή της εξαγωγικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της γενικότερης προόδου και της εξωστρέφειας της εθνικής οικονομίας.

Ο Σύνδεσμος, στην έβδομη δεκαετία συνεχούς δραστηριότητας, είναι τώρα σε θέση να συμβάλει πιο αποτελεσματικά στον εκσυγχρονισμό της εξαγωγικής βάσεως της χώρας με την αφομοίωση της νέας τεχνολογίας και στην ποιοτική αναβάθμισή της και να αξιοποιήσει καλύτερα τις νέες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στο διεθνές εμπόριο, για «την προαγωγήν και κατοχύρωσιν των συμφερόντων των μελών του και την συμβολή των Ελλήνων εξαγωγέων εις τα γενικότερα συμφέροντα της εθνικής οικονομίας», όπως οραματίσθηκαν οι ιδρυτές του.

Για μια εξωστρεφή οικονομία

Από την ενδελεχή ανάλυση των εξαγωγικών εξελίξεων στη νέα δεκαετία καθίσταται σαφές ότι απαιτείται πλέον ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, με κυρίαρχο στόχο την εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας. Το μοντέλο αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει ταυτόχρονα τα κάτωθι πεδία:
 
-νέες μεθόδους προώθησης εξαγωγών. Οι παραδοσιακές μέθοδοι έχει αποδειχθεί πλέον ότι δεν αρκούν και θα πρέπει η χώρα να αποκτήσει άμεση επαφή και διαρκή παρουσία στις αγορές στόχους, για παράδειγμα με την ίδρυση Κέντρων Διανομής σε κρίσιμες χώρες.
 
-νέα καινοτόμα και επώνυμα προϊόντα, είναι αναγκαίο να στηριχθεί η ενίσχυση του ποσοστού συμμετοχής στις εξαγωγές των "δυναμικών" κλάδων, έναντι των "φθινόντων", με αιχμή τα αγαθά και υπηρεσίες υψηλής ειδίκευσης και υψηλής τεχνολογίας.
 
-στήριξη της εξωστρέφειας των εξαγωγικών επιχειρήσεων, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, με την ίδρυση Venture Capital για ΜΜΕ και Οργανισμού Χρηματοδότησης Αναπτυξιακής Συνεργασίας, στα πρότυπα άλλων χωρών του εξωτερικού, με παράλληλη αξιοποίηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος κλπ.).
 
-ισχυροποίηση των προϊόντων μας στις αγορές των παραδοσιακών μας εταίρων
 
-και συντονισμένη εξόρμηση σε νέες αγορές (π.χ. Λεκάνη της Μεσογείου, Βόρεια Αφρική, Μέση Ανατολή, αναπτυσσόμενες αγορές).
 
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, με την εμπειρία των 65 χρόνων δράσης του και με την ευθύνη εκπροσώπησης των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων στο σύνολό τους έχει καταθέσει στην Πολιτεία δέσμη προτάσεων προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος που πλέον οι παραγωγικοί φορείς προκρίνουν ως κοινό τόπο: την ενίσχυση της εξωστρέφειας, μέσα από τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, από τον πρωτογενή τομέα και τα αγροτικά προϊόντα ως τον τριτογενή και τις σύγχρονες υπηρεσίες.
 
Η νέα πολιτική εξωστρέφειας πρέπει να είναι συνεκτική και ολοκληρωμένη και παράλληλα συγκεκριμένη ώστε να συνδέεται με τις άλλες εθνικές πολιτικές.
 
Συγκεκριμένα, ο ΠΣΕ προτείνει:
 
1. Ανάδειξη του οράματος και συνδιαμόρφωση στρατηγικής εξωστρέφειας με τους συλλογικούς φορείς
 
Με δεδομένη πλέον τη συναίνεση των παραγωγικών φορέων και των κοινωνικών εταίρων, πρέπει να συνδυαστεί ο επιτελικός ρόλος της κυβέρνησης με τη δράση των συλλογικών φορέων εκπροσώπησης των εξαγωγέων, με αναβάθμιση του ρόλου του Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγών, προκειμένου να καλλιεργηθεί πνεύμα διεθνούς-εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, μέσα από δράσεις όπως:
 

 • Διενέργεια Συνεδρίων/Ημερίδων ανά Νομό ή Περιφέρεια με τη συμμετοχή των παραγωγικών επιχειρήσεων και των συλλογικών φορέων
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για στελέχη εξαγωγικών επιχειρήσεων
 • Θεσμοθέτηση διαγωνισμών και βραβείων για βέλτιστες εξαγωγικές πρακτικές

 
2. Κατάρτιση μία συνολικής στρατηγικής της χώρας για την ενισχυμένη παρουσία της στις αγορές παραδοσιακών εταίρων της χώρας, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στη Λεκάνη της Μεσογείου
 
Είναι επιβεβλημένη η κεφαλαιοποίηση της στρατηγικής, γεωγραφικής θέσης της χώρας και η εδραίωση των μεριδίων της στις μεγάλες αγορές-στόχους. Για το λόγο αυτό, επιβάλλεται:
 

 • Η κατ΄ αρχήν συνδιαμόρφωση κοινής πολιτικής εξωστρέφειας με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στους θεσμούς διαβούλευσης
 • Η δημιουργία ad hoc Ειδικής Ομάδας Εργασίας στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγών, με αντικείμενο την παρακολούθηση των εξαγωγών και την υποβολή αξιολογήσεων και διορθωτικών προτάσεων σε διμηνιαία βάση,
 •  

  Η διενέργεια εκτενών ερευνών για τις προοπτικές των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή, ανά περιοχή και ανά αγορά-στόχο
 • Η περαιτέρω σύνδεση των εξαγωγικών φορέων, των εξαγωγικών επιχειρήσεων με τις δομές της οικονομικής διπλωματίας (Πρεσβείες, Γραφεία ΟΕΥ κτλ.).

3. Στήριξη από την πολιτεία της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας μέσω Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, όπως το ΕΣΠΑ, ο Αναπτυξιακός Νόμος κ.α, σε επίπεδο επιχειρήσεων, αλλά και συλλογικών φορέων εξαγωγικών επιχειρήσεων.
 
Στόχος των Προγραμμάτων και των Δράσεων αυτών θα πρέπει να είναι η ενίσχυση επενδύσεων σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας, σε τεχνολογίες και κλάδους αιχμής, με γνώμονα την παραγωγή και εμπορία στις διεθνείς αγορές καινοτόμων, επώνυμων ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Ειδικότερα, προτείνεται:
 
Δημιουργία Ελληνικού Οργανισμού Χρηματοδότησης Επενδύσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, στα πρότυπα αντίστοιχων οργανισμών του εξωτερικού

Σύσταση Ελληνικού Κεφαλαίου Επιχειρηματικού Κινδύνου (Venture Capital), ειδικά για τις ΜικροΜεσαίες Επιχειρήσεις

Ενίσχυση επενδύσεων σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, νέες τεχνολογίες, καινοτόμα-επώνυμα προϊόντα, κλπ.

Σύνδεση της προώθησης-προβολής των αγαθών και υπηρεσιών με τους διεθνοποιημένους κλάδους της οικονομίας (τουρισμός, ναυτιλία κτλ.)
Ενθάρρυνση της δημιουργίας των δικτύων (clusters) εξαγωγικών επιχειρήσεων με τελικό σκοπό την απόκτηση συγκεκριμένου brand name και με έμφαση στην Περιφέρεια (περιφερειακά brand names).
Στήριξη συλλογικών φορέων προσέλκυσης ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών στην περιφέρεια.
Βελτίωση της συνεργασίας των αρμοδίων φορέων σε διάφορα διοικητικά επίπεδα, όπως για παράδειγμα μέσα από στοχευμένες δράσεις και στο επίπεδο της Ψηφιακής Σύγκλισης.
 
 
4. Η βελτίωση και ανάδειξη της ελκυστικότητας των αγαθών/υπηρεσιών της χώρα μας προς τους ξένους αγοραστές.
 
Τέλος, θεμελιώδη σημασία θα διαδραματίσουν δράσης που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς συνολικά καθώς και των επιμέρους αγορών, με όρους υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού στο πλαίσιο και σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς. Τέτοιες δράσεις θα πρέπει να προβλέπουν:
 

 • Συνεργασία κυβέρνησης-εξαγωγικών φορέων για τη μείωση του κόστους πληροφόρησης και γραφειοκρατίας και άρση των γνωστών αντικινήτρων
 • Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης Εξαγωγών και Σύνδεσης προμηθευτών-αγοραστών, με τη χρήση νέων τεχνολογιών και τη συνεργασία φορέων των επιχειρήσεων και δομών της ελληνικής οικονομικής διπλωματίας.
 • Δημιουργία Κέντρων Διανομής ελληνικών προϊόντων σε κομβικές χώρες, προκειμένου να αποκτήσουμε άμεση επαφή με τον τελικό καταναλωτή και διαρκή παρουσία σε αγορές-στόχους