Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

Η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας, με εμπειρία από το 1945 και σύγχρονη τεχνογνωσία, έχει τις σωστές απαντήσεις.

Ρωτήστε μας πως »

Πλοηγηση

agenda

The agenda

media kit

Εγγραφη στο Newsletter

https://www.exportgate.gr/

Γνωμες

Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για μία εξαγωγική επιχείρηση;
Έλλειψη ρευστότητας
56%
Έλλειψη τεχνογνωσίας
11%
Γραφειοκρατικά εμπόδια
11%
Έλλειψη εμπιστοσύνης εμπορικών εταίρων προς την Ελλάδα
22%
Σύνολο ψήφων: 18

Ασφάλιση εξαγωγικών πιστώσεων

Εξ-Ασφαλίστε τις Εξαγωγές σας

Η σημερινή συγκυρία στο διεθνές εμπόριο καθιστά την αύξηση της "εξωστρέφειας" δύσκολη υπόθεση, αφού επικρατεί σκληρός ανταγωνισμός όσον αφορά στις παρεχόμενες πιστωτικές διευκολύνσεις, ενώ παράλληλα υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι μη πληρωμής, λόγω της οικονομικής και πολιτικής αστάθειας που επικρατεί σε συγκεκριμένες περιοχές που καλύπτει ασφαλιστικά ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων.

Ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει, έναντι εμπορικών και πολιτικών κινδύνων μη πληρωμής, τις εξαγωγικές πιστώσεις που παρέχουν οι Έλληνες εξαγωγείς σε πελάτες του εξωτερικού για την πώληση προϊόντων, υπηρεσιών, ή ακόμα κατασκευής τεχνικών έργων. Ο ΟΑΕΠ ασφαλίζει επίσης, έναντι πολιτικών κινδύνων, τις επενδύσεις που πραγματοποιούν Έλληνες επιχειρηματίες στο εξωτερικό.

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (Ο.Α.Ε.Π.) συστάθηκε με το Ν.1796/88, είναι αυτόνομος μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ, διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ το Εγγυοδοτικό του Κεφάλαιο ανέρχεται σήμερα σε 1,47 δις ευρώ (500 δις. Δρχ).

Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός προσφέρει:

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ EΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΟ-ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

 

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΟΑΕΠ: Επέκταση ορίου στο 1 εκατ. ευρώ

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Πρόγραμμα "Εξωστρέφεια-ΟΑΕΠ", του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων που σε συνεργασία με ελληνικές Τράπεζες προσφέρει τόνωση ρευστότητας στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Οι Εξαγωγείς μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους στον ΟΑΕΠ προκειμένου να ασφαλιστούν για τις εξαγωγές τους, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ισόποση χρηματική κάλυψη των ασφαλισμένων τιμολογίων, έως € 1.000.000 για 4 μήνες και με ευνοϊκό επιτόκιο, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Να σημειωθεί ότι το Πρόγραμμα αρχικά προέβλεπε χρηματικές καλύψεις ως και € 200.000, αλλά με διαδοχικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες της διοίκησης του ΟΑΕΠ, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κατέστη εφικτή η επέκτασή του αρχικά στις € 500.000, ως το € 1.000.000.

Στο Πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν τιμολόγια τα οποία έχουν ήδη ασφαλισθεί στον ΟΑΕΠ, άρα ο εξαγωγέας πρέπει να έρθει πρώτα σε επαφή με τον Οργανισμό ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. ο Εξαγωγέας συμπληρώνει την αίτηση ασφάλισης, συνοδευόμενη από καταθετήριο τράπεζας για την συμμετοχή του στα έξοδα για την λήψη εμπορικών πληροφοριών. Αποστέλλει και τα δύο στον ΟΑΕΠ.

2. ο ΟΑΕΠ ελέγχει την πιστοληπτική ικανότητα (φερεγγυότητα) των αλλοδαπών αγοραστών. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της έρευνας καθορίζεται το ύψος των Πιστωτικών Ορίων των αλλοδαπών αγοραστών.

3. ο Εξαγωγέας ενημερώνεται από τον ΟΑΕΠ για τα εγκριθέντα πιστωτικά όρια καθώς και για τους όρους ασφάλισης ( ποσοστό κάλυψης- ασφάλιστρο).

4. Αποδοχή των εγκριθέντων πιστωτικών ορίων και των όρων ασφάλισης από τον Εξαγωγέα.

5. Έκδοση και Υπογραφή Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου μεταξύ ΟΑΕΠ - Εξαγωγέα.

6. ο Εξαγωγέας αποστέλλει στον ΟΑΕΠ τα τιμολόγια προς ασφάλιση καταβάλλοντας ταυτόχρονα τα αναλογούντα ασφάλιστρα (αποστολή στον ΟΑΕΠ του καταθετηρίου της τράπεζας) .

7. ο Εξαγωγέας με αίτημά του προς τον ΟΑΕΠ ζητά την ένταξη συγκεκριμένων ασφαλισμένων τιμολογίων στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια» αναφέροντας την συμβεβλημένη Τράπεζα, από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί.

8. η Τράπεζα ενημερώνεται από τον ΟΑΕΠ για τα τιμολόγια που έχουν ασφαλισθεί και δύναται να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».

9. ο Εξαγωγέας απευθύνεται στην Τράπεζα για την χρηματοδότησή του για αξία ισόποση της ασφαλισμένης αξίας των τιμολογίων του και μέχρι 500.000 ευρώ, με αποπληρωμή έως 4 μήνες, με ευνοϊκό επιτόκιο και χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις, υπό τον όρο πλήρωσης όλων των απαιτούμενων όρων και προϋποθέσεων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια».

 

Μείωση επιτοκίων χορηγήσεων στο Πρόγραμμα ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΟΑΕΠ

Η Διοίκηση του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) ανακοίνωσε προς τους Έλληνες εξαγωγείς ότι, μετά από νέα συμφωνία που έγινε με όλες τις συνεργαζόμενες Τράπεζες για το πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» και αφού ελήφθησαν υπόψη οι σημερινές οικονομικές συνθήκες, τα επιτόκια χορηγήσεων μειώθηκαν και ξεκινούν πλέον από 3,60%. Στο κόστος της χρηματοδότησης μπορεί να προστεθούν έξοδα, σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική που ανακοινώνει η κάθε Τράπεζα. Στο επιτόκιο χορήγησης επίσης, προστίθεται η εισφορά του Νόμου 128/75 (0,60% πλην του αγροτικού τομέα που είναι 0,12%).

Σημειώνουμε ότι το Πρόγραμμα «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ» του ΟΑΕΠ, δημιουργήθηκε και λειτουργεί σε όλες τις Τράπεζες, με αποκλειστικό σκοπό να εξασφαλίσει γρήγορη και άμεση ρευστότητα στους εξαγωγείς.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση του Οργανισμού "το πρόγραμμα είναι ένας άριστος συνδυασμός ασφάλισης και χρηματοδότησης, καλύπτει ασφαλίσεις τιμολογίων από 1 – 4 μήνες και δίνει την δυνατότητα σε κάθε εξαγωγέα να εισπράξει το 80% του τιμολογίου του αμέσως, μετά την παράδοση του προϊόντος στον αγοραστή. Το όριο χρηματοδότησης ανέρχεται μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) και είναι ανακυκλούμενο".

Για περισσότερες πληροφορίες:

 
Κεντρικά Γραφεία:
ΑΘΗΝΑ, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ 105 64
Τηλ.: +30 (211)9966205, Fax: +30 (210) 3244074.
e-mail: oaep@oaep.gr

Υποκατάστημα:
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Πολυτεχνείου 51 & Β. Ουγκώ, Τ.Κ 546 25
Τηλ.: +30 (2310)548718, Fax: +30 (2310)548762.
e-mail: eciothes@oaep.gr

Ιστοσελίδα: www.oaep.gr

Αρχείο: