Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

Η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας, με εμπειρία από το 1945 και σύγχρονη τεχνογνωσία, έχει τις σωστές απαντήσεις.

Ρωτήστε μας πως »

Πλοηγηση

agenda

The agenda

media kit

Εγγραφη στο Newsletter

https://www.exportgate.gr/

Γνωμες

Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για μία εξαγωγική επιχείρηση;
Έλλειψη ρευστότητας
56%
Έλλειψη τεχνογνωσίας
11%
Γραφειοκρατικά εμπόδια
11%
Έλλειψη εμπιστοσύνης εμπορικών εταίρων προς την Ελλάδα
22%
Σύνολο ψήφων: 18

Διοίκηση/Οργανόγραμμα

Ο Σύνδεσμος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 11 έως 15 μελών που απαρτίζονται από ένα Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τρεις Αντιπροέδρους, ένα Γενικό Γραμματέα, ένα Οικονομικό Επόπτη (Ταμία) και τέσσερις ως οκτώ Συμβούλους.

Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και αρχίζει από τη συγκρότησή του σε σώμα και λήγει, παρατεινόμενη, ως τη συγκρότηση σε σώμα του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του ΠΣΕ: α) φυσικά πρόσωπα - μέλη του Συνδέσμου β) αντιπρόσωποι νομικών προσώπων - μελών του Συνδέσμου.

Οργανόγραμμα

 

Χριστίνα Σακελλαρίδη

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

Αλεξ. Χαζάπη-Πίττα

Αντιπρόεδρος

 

 

Δούρος Νικόλαος 

Αντιπρόεδρος

 

Μαρίνα Οφλούδη-Γιαβρόγλου

Αντιπρόεδρος

 

 

 

 

Χρήστος Μπακόπουλος

  Γενικός Γραμματέας

  

 

 

 

 Μπασσάμ Αζάρ

Οικονομικός Επόπτης

 

  

Γεώργιος Γερεντές

Σύμβουλος

 

 

 

 

 

Κουτσολιούτσος Ηλίας 

Σύμβουλος

 

 

 

 

 

 Νικόλαος Μαυρίκος

Σύμβουλος

 

 

  

 

 

 

 

 

Μπερτζελέτου Έλλη

Σύμβουλος

 


 

Χριστίνα Σακελλαρίδη : Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

 • τ. Πρόεδρος του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)
 • τ. Aντιπρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ)
 • Πρόεδρος “Χ. Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ” Σύμβουλοι – Επιχειρησιακής Στρατηγικής
 • Πρόεδρος Δ.Σ. “CPB ASSET MANAGEMENT”
 • Μέλος ΔΣ του ΕΒΕΑ

Αλεξάνδρα Χαζάπη-Πίττα : Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

 • Διευθύνουσα Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της «ΑΤΤΙΚΗ» Μελισσοκομική Εταιρία Αλέξανδρος Πίττας ΑΕΒΕ
 • Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ, και Πρόεδρος του Εξαγωγικού του Τμήματος
 • Πρόεδρος του Τομέα Ιαπωνίας, Καναδά, Λιβάνου

Νικόλαος Δούρος : Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

 • Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της "ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε. ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ"
 • Επίτιμος Πρόξενος της Ουγγρικής Δημοκρατίας για την Πελοπόννησο, την Ήπειρο και τα Ιόνια Νησιά

 Μαρίνα Οφλούδη-Γιαβρόγλου : Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

 • Πρόεδρος της SOYA MILLS INTERNATIONAL 
 • Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ Α.Ε.» 
 • Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της «GF ENERGY A.E.Β.Ε.»

Ευάγγελος Κολοκοτρώνης : Γενικός Γραμματέας

 • Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της «ADELCO A.E.» Χρωματουργία Αθηνών

Μπασσάμ Αζάρ : Οικονομικός Επόπτης

 • Διευθύνων Σύμβουλος "ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Ε.Ε."
 • Διευθύνων Σύμβουλος "ΑΖΑΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΕ"

Γεώργιος Γερεντές : Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

 • Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος «Ν. ΓΕΡΕΝΤΕΣ Α.Ε. Βιομηχανία Αγροτικών Προϊόντων»,

Ηλίας Κουτσολιούτσος : Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

 • Διευθυντής της «Η.Δ. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΥΤΣΟΣ & Βιολογική Ελιά»

Νικόλαος Μαυρίκος : Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

 • Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος "ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε."
 • Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων
 • Αντιπρόεδρος ΕΒΕΠ
 • Πρόεδρος Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων και Χρηστών Λιμένα Πειραιώς

Χρήστος Μπακόπουλος : Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

 • Διευθυντής Εξαγωγών της ΙΟΝ Α.Ε. Βιομηχανίας και Εμπορίου Κακάο & Σοκολάτας

Έλλη Μπερτζελέτου : Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

 • Μέλος ΔΣ της "ΔΗΜ.Θ.ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ Α.Ε."

 

Το έργο της Διοίκησης του ΠΣΕ συνεπικουρούν:

Chief Operations Officer: Έφη Ιωάννου

Νομική Σύμβουλος: Σοφία Πολυχρονέα