Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

Η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας, με εμπειρία από το 1945 και σύγχρονη τεχνογνωσία, έχει τις σωστές απαντήσεις.

Ρωτήστε μας πως »

Πλοηγηση

agenda

The agenda

media kit

Εγγραφη στο Newsletter

https://www.exportgate.gr/

Γνωμες

Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για μία εξαγωγική επιχείρηση;
Έλλειψη ρευστότητας
56%
Έλλειψη τεχνογνωσίας
11%
Γραφειοκρατικά εμπόδια
11%
Έλλειψη εμπιστοσύνης εμπορικών εταίρων προς την Ελλάδα
22%
Σύνολο ψήφων: 18

Διοίκηση/Οργανόγραμμα

Ο Σύνδεσμος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο 11 έως 15 μελών που απαρτίζονται από ένα Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τρεις Αντιπροέδρους, ένα Γενικό Γραμματέα, ένα Οικονομικό Επόπτη (Ταμία) και τέσσερις ως οκτώ Συμβούλους.

Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής και αρχίζει από τη συγκρότησή του σε σώμα και λήγει, παρατεινόμενη, ως τη συγκρότηση σε σώμα του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του ΠΣΕ: α) φυσικά πρόσωπα - μέλη του Συνδέσμου β) αντιπρόσωποι νομικών προσώπων - μελών του Συνδέσμου.

Οργανόγραμμα

 

Χριστίνα Σακελλαρίδη

Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

 

Αλεξάνδρα Πίττα-Χαζάπη

Αντιπρόεδρος

 

 

Μαρίνα Οφλούδη-Γιαβρόγλου

Αντιπρόεδρος

  

 

Χρήστος Μίχαλος

Αντιπρόεδρος

 

 

 

 

 

Νικόλαος Μαυρίκος

  Γενικός Γραμματέας

  

 

 

 

 Μπασσάμ Αζάρ

Οικονομικός Επόπτης

 

  

 

 

 

Αθανάσιος Αθανασιάδης

Σύμβουλος

 

 

Φάνης Ματσόπουλος 

Σύμβουλος

 

 

 

  Νικόλαος Μεϊμετέας

Σύμβουλος

 

 

 

 

 

Μπερτζελέτου Έλλη

Σύμβουλος 

 

Ιουλία Χαϊδά

Σύμβουλος

 


 

Χριστίνα Σακελλαρίδη : Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

 • Πρόεδρος της “Χ. Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ” Σύμβουλοι – Επιχειρησιακής Στρατηγικής
 • τ. Πρόεδρος του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)
 • τ. Aντιπρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (ΟΠΕ)
 • Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ

Αλεξάνδρα Πίττα-Χαζάπη : Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

 • Διευθύνουσα Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος της «ΑΤΤΙΚΗ» Μελισσοκομική Εταιρία Αλέξανδρος Πίττας ΑΕΒΕ
 • Μέλος ΔΣ ΕΒΕΑ και Πρόεδρος του Εξαγωγικού του Τμήματος
 • Πρόεδρος του Τομέα Ιαπωνίας, Καναδά, Λιβάνου

Μαρίνα Οφλούδη-Γιαβρόγλου : Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

 • Πρόεδρος της SOYA MILLS INTERNATIONAL 
 • Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ Α.Ε.» 
 • Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της «GF ENERGY A.E.Β.Ε.»

 Χρήστος Μίχαλος : Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

 • Πρόεδρος της SWAN S.A.

Νικόλαος Μαυρίκος : Γενικός Γραμματέας

 • Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της "ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΜΑΥΡΙΚΟΣ Α.Ε."
 • Πρόεδρος Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων
 • Αντιπρόεδρος Συνδέσμου Ναυτικών Πρακτόρων και Χρηστών Λιμένα Πειραιώς
 • Υπεύθυνος ΓΕ.Μ.Η. και εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων ΕΒΕΠ
 • Μέλος Δ.Σ. της Ελληνικής Ένωσης Επαγγελματιών Θαλάσσιου Τουρισμού (HCPY) 

Μπασσάμ Αζάρ : Οικονομικός Επόπτης

 • Διευθύνων Σύμβουλος της "ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ Ε.Ε."
 • Διευθύνων Σύμβουλος της "ΑΖΑΡ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΕ"

Αθανάσιος Αθανασιάδης : Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

 • Διευθύνων Σύμβουλος της «ADELCO S.A.»

Φάνης Ματσόπουλος : Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

 • CEO της «UNIVERSAL CARRIERS S.A.»
 • Μέλος Δ.Σ. ΕΒΕΑ

Νικόλαος Μεϊμετέας : Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

 • Οικονομολόγος - Διευθυντής Πωλήσεων της "NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε."

Έλλη Μπερτζελέτου : Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

 • Μέλος ΔΣ της "ΔΗΜ.Θ.ΜΠΕΡΤΖΕΛΕΤΟΣ Α.Ε."

Ιουλία Χαϊδά : Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου

 • Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της "ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε."
 • Πρόεδρος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης

 

Το έργο της Διοίκησης του ΠΣΕ συνεπικουρούν:

Chief Operations Officer: Αρσένης Σινάνογλου

Τηλ. Επικοινωνίας: 6981 686 888

Υπεύθυνη Ερευνητικού Κέντρου: Παρασκευή Καλδέλλη

Νομική Σύμβουλος: Σοφία Πολυχρονέα