Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

Η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας, με εμπειρία από το 1945 και σύγχρονη τεχνογνωσία, έχει τις σωστές απαντήσεις.

Ρωτήστε μας πως »

Πλοηγηση

agenda

The agenda

media kit

Εγγραφη στο Newsletter

https://www.exportgate.gr/

Γνωμες

Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για μία εξαγωγική επιχείρηση;
Έλλειψη ρευστότητας
56%
Έλλειψη τεχνογνωσίας
11%
Γραφειοκρατικά εμπόδια
11%
Έλλειψη εμπιστοσύνης εμπορικών εταίρων προς την Ελλάδα
22%
Σύνολο ψήφων: 18

Θεσμικά Όργανα/Συνεργασίες

Με ιστορία και εμπειρία επτά δεκαετιών, η κεντρική εξαγωγική οργάνωση της χώρας έχει διαρκή παρουσία και παρέμβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν τους εξαγωγείς:
 
-Στην Κυβέρνηση και στους εκπροσώπους της Δημόσιας Διοίκησης
-Στα όργανα της Οικονομικής Διπλωματίας
-Στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης
-Στους οργανισμούς υποστήριξης των εξαγωγών
-Σε διεθνείς οργανισμούς
-Σε φορείς και εκπροσώπους ξένων χωρών
 
Σημαντική είναι η συμβολή του ΠΣΕ για την προώθηση των αιτημάτων των εξαγωγικών επιχειρήσεων μέσω της θεσμοθετημένης συμμετοχής εκπροσώπων του σε Επιτροπές ή Διοικητικά Συμβούλια διαφόρων Οργανισμών και Συμβουλίων του Δημοσίου, όπως:

Του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου(ΟΠΕ)
Του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ)
Του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ)
Του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
Του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ)
Του Εθνικού Συμβουλίου Εξαγωγών
Του Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ)
Του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής (ΣΑΠ)
Του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου Εξωτερικού Εμπορίου
Της Επιτροπής Εκδίκασης Προσφυγών
Της Μόνιμης Επιτροπής για τη Διευκόλυνση και Απλούστευση των διαδικασιών του Διεθνούς εμπορίου (HELLENIC TRADE PRO – H.T.PRO)
Του Επιχειρηματικού Συμβουλίου ΟΣΕΠ
Του Άτυπου Νομικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιρειών και Ε.Π.Ε.
… και άλλα
 
 

Συνεργασίες

 
Ο ΠΣΕ έχει υπογράψει Συμφωνίες Συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και με τον Ελληνικό Οργανισμό Εξωτερικού Εμπορίου, ενώ υποστηρίζει ειδικές δράσεις του ΟΗΕ και Πρωτόκολλα Συνεργασίας με κορυφαία Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, όπως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και άλλους φορείς δικτύωσης.