Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

Η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας, με εμπειρία από το 1945 και σύγχρονη τεχνογνωσία, έχει τις σωστές απαντήσεις.

Ρωτήστε μας πως »

Πλοηγηση

agenda

The agenda

media kit

Εγγραφη στο Newsletter

https://www.exportgate.gr/

Γνωμες

Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για μία εξαγωγική επιχείρηση;
Έλλειψη ρευστότητας
56%
Έλλειψη τεχνογνωσίας
11%
Γραφειοκρατικά εμπόδια
11%
Έλλειψη εμπιστοσύνης εμπορικών εταίρων προς την Ελλάδα
22%
Σύνολο ψήφων: 18

Εσπερίδα Λύσεις Εξωστρέφειας: Ανθρώπινο Δυναμικό & Εξαγωγές, 30 Μαρτίου 2017, Αθηναϊκή Λέσχη

Μάρτιος 30, 2017 - 13:00

Εσπερίδα με θέμα “Λύσεις Εξωστρέφειας: Ανθρώπινο Δυναμικό & Εξαγωγές" διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017, στην Αθηναϊκή λέσχη και ώρα 16:00.

 

Η Εσπερίδα εντάσσεται στις δράσεις δημοσιότητας της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα του εξαγωγικού εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής», εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020), συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ/ΥΕΙ)και υλοποιείται από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ) και την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ).

 

ΠΡΟΓΡ ΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

16:00: Προσέλευση / Καφές - Σνακς

16:30: Χαιρετισµός: Χριστίνα Σακελλαρίδη, Προέδρος Πανελληνίου Συνδέσµου Εξαγωγέων

16:45 - 17:15: Ενότητα 1: Εξωστρέφεια και ∆ηµιουργία Θέσεων Εργασίας

- Ανδρέας Νεφελούδης, Γενικός Γραµµατέας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

- Γιώργος Βερνίκος, Πρόεδρος Οικονοµική & Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος

17:15 - 17:45: Ενότητα 2: Η αγορά εργασίας σήµερα: ∆ράσεις και Προοπτικές

- Μαρίνα Οφλούδη - Γιαβρόγλου, CEO Μύλοι Σόγιας A.E., Πρόεδρος ∆Σ HFO Α.Ε., VP GF Energy

- Αθανάσιος Ρούλιας, Γενικός ∆ιευθυντής Ελληνικής Εταιρίας ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε)

17:45 - 18:00: Ερωτήσεις Κοινού

18:00: Λήξη εκδήλωσης

 

Η είσοδος θα επιτραπεί σε όσους έχουν δηλώσει εκ των προτέρων συμμετοχή.

Για περισσότερες πληροφορίες Κα Βούλα Καλδέλη, Κο Χάρη Βουρδουμπά: τηλ. 210 5228925/ 210 3641221.