Ανοίγουμε παράθυρο στον Κόσμο των Εξαγωγών
info

Η Κεντρική Εξαγωγική Οργάνωση της χώρας, με εμπειρία από το 1945 και σύγχρονη τεχνογνωσία, έχει τις σωστές απαντήσεις.

Ρωτήστε μας πως »

Πλοηγηση

agenda

The agenda

media kit

Εγγραφη στο Newsletter

https://www.exportgate.gr/

Γνωμες

Ποιό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για μία εξαγωγική επιχείρηση;
Έλλειψη ρευστότητας
56%
Έλλειψη τεχνογνωσίας
11%
Γραφειοκρατικά εμπόδια
11%
Έλλειψη εμπιστοσύνης εμπορικών εταίρων προς την Ελλάδα
22%
Σύνολο ψήφων: 18

Απολογιστική Ημερίδα του Έργου «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου».


Απολογιστική Ημερίδα του Έργου «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου».

Την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14.00, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, διοργανώνει και σας προσκαλεί στην Απολογιστική Ημερίδα για την Παρουσία των Αποτελεσμάτων του Έργου με τίτλο:

«Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών
Διεθνούς Εμπορίου».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, (Λουδοβίκου 1, Πειραιάς, 1ος όροφος).

Χαιρετισμό θα απευθύνει η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, κυρία Σακελλαρίδη Χριστίνα.

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι ο Ομότιμος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονικός Συνεργάτης του Έργου κύριος Χαλικιάς Ιωάννης και εκπρόσωποι των Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης.

 

 

Απολογιστική Ημερίδα του Έργου «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου».

Τη Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 14.00, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, διοργανώνει και σας προσκαλεί στην Απολογιστική Ημερίδα για την Παρουσία των Αποτελεσμάτων του Έργου με τίτλο:

«Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών
Διεθνούς Εμπορίου».

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, (Ακαδημίας 7, Αθήνα, 6ος όροφος).

Χαιρετισμό θα απευθύνει η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων, κυρία Σακελλαρίδη Χριστίνα.

Ομιλητές της εκδήλωσης θα είναι ο Ομότιμος Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Επιστημονικός Συνεργάτης του Έργου κύριος Χαλικιάς Ιωάννης και εκπρόσωποι των Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης.
 

Ορθή επανάληψη ανάρτησης οριστικών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 1/2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, σήμερα 27 Οκτωβρίου 2020, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 1/2020 για συμμετοχή στην Πράξη «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ 5002364 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και έπειτα από την επανακατάρτιση από την Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων των Οριστικών Πινάκων Επιτυχόντων, Επιλαχόντων και Απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 1/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά από διόρθωση λανθασμένης εγγραφής και την έγκριση των Πρακτικών της εν λόγω Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, προβαίνει στην ορθή επανάληψη της ανάρτησης των Οριστικών Πινάκων (κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία) των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριπτέων Υποψήφιων Ωφελούμενων. Τα αποτελέσματα έχουν προκύψει βάσει της μοριοδότησής τους ανά περιφέρεια με βάση τις διαθέσιμες θέσεις που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση (άρθρο 3.1.3. Κατανομή Ωφελούμενων της Πράξης).

Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων στον Π.Σ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών (ημερολογιακών), ήτοι έως και την Κυριακή 1 Νοεμβρίου 2020, από της αναρτήσεως των πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων ανά περιφέρεια στην ιστοσελίδα του δικαιούχου (http://www.pse.gr/). Οι αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, όπως αυτή ορίζεται από το δικαιούχο της πράξης Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων.

Παρακαλούμε οι αντιρρήσεις να αποσταλούν μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση katartisi@pse.gr. Μπορούν να υποβληθούν επίσης με συστημένη επιστολή, τρόπος που όμως δεν προτείνεται δεδομένης της δυσμενούς κατάστασης που επικρατεί σήμερα στη χώρα λόγω του κορονοϊού και παρακαλούμε η υποβολή με τον τρόπο αυτό να γίνει μόνο εφόσον υπάρχει αδυναμία ηλεκτρονικής αποστολής και μετά από προηγούμενη ενημέρωση του προσωπικού του Συνδέσμου.

Ορθή επανάληψη ανάρτησης οριστικών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 1/2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

 

Ανάρτηση οριστικών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 2/2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, σήμερα 24 Ιουλίου 2020, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ 5002364 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και έπειτα από την εξέταση από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων των ενστάσεων που υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση των Προσωρινών Πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 2/2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, προβαίνει στη Συγκρότηση Οριστικών Πινάκων (κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία) των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριπτέων Υποψήφιων Ωφελούμενων. Τα αποτελέσματα έχουν προκύψει βάσει της μοριοδότησής τους ανά περιφέρεια με βάση τις διαθέσιμες θέσεις που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση (άρθρο 3.1.3. Κατανομή Ωφελούμενων της Πράξης).

Οριστικοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 2/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 2/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ 5002364 και έπειτα από τη συλλογή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αναπροσαρμογή της συνολικής βαθμολογίας όπου διαπιστώθηκε ανακρίβεια σε σχέση με τα δηλωθέντα στοιχεία των υποψηφίων, προβαίνει στη Συγκρότηση Προσωρινών Πινάκων (κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία) των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριπτέων Υποψήφιων Ωφελούμενων. Τα αποτελέσματα έχουν προκύψει βάσει της μοριοδότησής τους ανά περιφέρεια με βάση τις διαθέσιμες θέσεις που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση (άρθρο 3.1.3. Κατανομή Ωφελούμενων της Πράξης).

Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων στον Π.Σ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών (ημερολογιακών), ήτοι έως και την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020, από της αναρτήσεως των πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων ανά περιφέρεια στην ιστοσελίδα του δικαιούχου (http://www.pse.gr/). Οι αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, όπως αυτή ορίζεται από το δικαιούχο της πράξης Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων.

Παρακαλούμε οι αντιρρήσεις να αποσταλούν μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση katartisi@pse.gr. Μπορούν να υποβληθούν επίσης με συστημένη επιστολή, τρόπος που όμως δεν προτείνεται δεδομένης της δυσμενούς κατάστασης που επικρατεί σήμερα στη χώρα λόγω του κορονοϊού και παρακαλούμε η υποβολή με τον τρόπο αυτό να γίνει μόνο εφόσον υπάρχει αδυναμία ηλεκτρονικής αποστολής και μετά από προηγούμενη ενημέρωση του προσωπικού του Συνδέσμου.

Η Επιτροπή, όπως αυτή έχει οριστεί και συσταθεί από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, εξετάζει πρώτον το εμπρόθεσμο και εν συνεχεία το βάσιμο των αντιρρήσεων, και εκδίδει απόφαση την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει με οποιοδήποτε τρόπο απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του. Η εν λόγω Επιτροπή πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών (ημερολογιακών) από την άσκησή τους.

Προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 2/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

 

 

Ανάρτηση οριστικών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 1/2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, σήμερα 11 Ιουνίου 2020, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ 5002364 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και έπειτα από την εξέταση από την Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων των ενστάσεων που υποβλήθηκαν μετά τη δημοσίευση των Προσωρινών Πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 1/2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, προβαίνει στη Συγκρότηση Οριστικών Πινάκων (κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία) των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριπτέων Υποψήφιων Ωφελούμενων. Τα αποτελέσματα έχουν προκύψει βάσει της μοριοδότησής τους ανά περιφέρεια με βάση τις διαθέσιμες θέσεις που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση (άρθρο 3.1.3. Κατανομή Ωφελούμενων της Πράξης).

Οριστικοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 1/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

 

Β’ ΚΥΚΛΟΣ - ΑΙΤΗΣΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το πρόγραμμα «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου»

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων είναι δικαιούχος φορέας της πράξης «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και έχει αναλάβει το συντονισμό, διαχείριση και παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης της πράξης.

Η δράση προσφέρει κατάρτιση και πιστοποίηση σε 865 ωφελούμενους που θα προέρχονται από το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας, οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ή επιθυμούν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα και εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας. Σχεδόν το σύνολο της κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί μέσω e-learning και οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή τους στη δράση.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:
• Πρόγραμμα εξ΄αποστάσεως κατάρτισης (e-learning) διάρκειας 110 ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης και 10 ωρών σε αίθουσες διδασκαλίας
• Εκπαιδευτικό επίδομα 5 € ανά ώρα κατάρτισης
• Πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο Β’ Κύκλος αφορά ΜΟΝΟ τις ακόλουθες Περιφέρειες:

Πελοπόννησο, Βόρειο Αιγαίο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη και Νότιο Αιγαίο.
 

Δείτε εδώ την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του Β Κύκλου.

Πριν συμπληρώσετε και αποστείλετε την αίτηση και τα δικαιολογητικά, δείτε προσεκτικά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο σημείο 5.3 της Πρόσκλησης, καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο σημείο 5.4 που οφείλετε να προσκομίσετε. Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την αίτηση ή εδώ για να την υποβάλετε ηλεκτρονικά.

 

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από σήμερα 05/06/2020 και θα διαρκέσει έως τις 25/06/2020

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στα γραφεία του ΠΣΕ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 - 14:00.

 

 

 

 

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 1/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ 5002364 και έπειτα από τη συλλογή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αναπροσαρμογή της συνολικής βαθμολογίας όπου διαπιστώθηκε ανακρίβεια σε σχέση με τα δηλωθέντα στοιχεία των υποψηφίων, προβαίνει στη Συγκρότηση Προσωρινών Πινάκων (κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη βαθμολογία) των Επιτυχόντων, των Επιλαχόντων και των Απορριπτέων Υποψήφιων Ωφελούμενων. Τα αποτελέσματα έχουν προκύψει βάσει της μοριοδότησής τους ανά περιφέρεια με βάση τις διαθέσιμες θέσεις που αναφέρονται στη σχετική πρόσκληση (άρθρο 3.1.3. Κατανομή Ωφελούμενων της Πράξης).

Επισημαίνεται ότι οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων στον Π.Σ.Ε. εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών (ημερολογιακών), ήτοι έως και τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020, από της αναρτήσεως των πινάκων επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων ανά περιφέρεια στην ιστοσελίδα του δικαιούχου (http://www.pse.gr/). Οι αντιρρήσεις κατατίθενται εγγράφως υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, όπως αυτή ορίζεται από το δικαιούχο της πράξης Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων.

Παρακαλούμε οι αντιρρήσεις να αποσταλούν μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση katartisi@pse.gr. Μπορούν να υποβληθούν επίσης με συστημένη επιστολή, τρόπος που όμως δεν προτείνεται δεδομένης της δυσμενούς κατάστασης που επικρατεί σήμερα στη χώρα λόγω του κορονοϊού και παρακαλούμε η υποβολή με τον τρόπο αυτό να γίνει μόνο εφόσον υπάρχει αδυναμία ηλεκτρονικής αποστολής και μετά από προηγούμενη ενημέρωση του προσωπικού του Συνδέσμου.

Η Επιτροπή, όπως αυτή έχει οριστεί και συσταθεί από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, εξετάζει πρώτον το εμπρόθεσμο και εν συνεχεία το βάσιμο των αντιρρήσεων, και εκδίδει απόφαση την οποία κοινοποιεί με κάθε πρόσφορο μέσο στον αιτούντα. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τον αιτούντα και γενικώς να ενεργήσει με οποιοδήποτε τρόπο απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του. Η εν λόγω Επιτροπή πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών (ημερολογιακών) από την άσκησή τους.

Προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριπτέων της υπ’ αριθμ. 1/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το πρόγραμμα «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου»

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων είναι δικαιούχος φορέας της πράξης «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και έχει αναλάβει το συντονισμό, διαχείριση και παρακολούθηση της ορθής υλοποίησης της πράξης.
 
Η δράση προσφέρει κατάρτιση και πιστοποίηση σε 865 ωφελούμενους που θα προέρχονται από το σύνολο των Περιφερειών της Χώρας, οι οποίοι εργάζονται σε επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ή επιθυμούν να αναπτύξουν εξαγωγική δραστηριότητα και εντάσσονται σε όλους τους τομείς/κλάδους της οικονομίας. Σχεδόν το σύνολο της κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί μέσω e-learning και οι ωφελούμενοι θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή τους στη δράση.
 

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:
• Πρόγραμμα εξ΄αποστάσεως κατάρτισης (e-learning) διάρκειας 110 ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης και 10 ωρών σε αίθουσες διδασκαλίας
• Εκπαιδευτικό επίδομα 5 € ανά ώρα κατάρτισης
• Πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024
 
Η διαδικασία υποβολής των ΑΙΤΗΣΕΩΝ συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά πατώντας εδώ ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email: katartisi@pse.gr. Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται και σε φυσικό αρχείο στα γραφεία του ΠΣΕ ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στα γραφεία του ΠΣΕ (ΚΡΑΤΙΝΟΥ 11 – Τ.Κ. 10552, ΑΘΗΝΑ).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την ΑΙΤΗΣΗ πατώντας εδώ. Για περισσότερες πληροφορίες ως προς την Περιγραφή της Πράξης, τα Κριτήρια Επιλογής Ωφελουμένων, τα Δικαιολογητικά κ.λπ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ του προγράμματος πατώντας εδώ. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από τις 09/01/2020 και θα διαρκέσει τουλάχιστον έως τις 10/02/2020. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά στα γραφεία του ΠΣΕ τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00 - 15:00.
Τηλ. 210 5228925, Φαξ 210 5242568, E-mail: katartisi@pse.gr.
 

Για πληροφορίες και θέματα σχετικά με τη διαχείριση του Προγράμματος από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, πατήστε εδώ.